Kategori: Agama Islam

Agama IslamSMA / SMK

Sejarah Perjuangan Rasulullah Saw di Madinah

Atik Lestari

Hijrah Hijrah merupakan awal mula yang mendasari dakwah dan perjuangan Rasulullah saw di Madinah. Ketika¬† orang-orang terkasih yang selalu membela dan memotivasinya yaitu istrinya Siti Khadijah …

Agama IslamSMA / SMK

Sejarah Perjuangan Rasulullah saw di Mekah

Atik Lestari

Kerasulan Nabi Muhammad saw dan wahyu pertamanya Menurut riwayat hadis yang sahih (benar) rasulullah diangkat menjadi rasul pada umur 40 tahun ketika malam 17 Ramadhan. Pada …

Agama IslamSMA / SMK

Masa Kejayaan Islam

Atik Lestari

Islam dalam perkembangannya telah memberikan dampak terhadap peradaban di dunia ini, terutama di benua Eropa. Peninggalan-peninggalan sejarah dari peradaban Islam masih terlihat begitu jelas, gambaran-gambaran atau …

Agama IslamSMA / SMK

Tata Cara Mengurus Jenazah dalam Islam

Atik Lestari

Manusia tidak akan selamanya hidup, pasti ada masanya kematian itu datang menjemput. Kematian yang memisahkan kita dengan dunia, memisahkan kita dengan ayah, ibu dan sanak saudara. …

Agama IslamSMA / SMK

Nikah: Arti, Hukum, Rukun hingga Tujuan menurut Agama Islam

Abdul Wahid

Berbicara tentang nikah tentunya hal ini tidak lepas dari suatu bentuk ibadah kepada Allah, yang dilakukan umat manusia untuk berkembang biak, melestarikan dan melanjutkan kehidupan dari …